ഛത്രപതി ശിവജി ടെർമിനസ് (Q235884)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇന്ത്യയിലെ തീവണ്ടി നിലയം
 • സി.എസ്.ടി.
 • മുംബൈ സി.എസ്.ടി.
 • ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസ്
 • Chhatrapati Shivaji Terminus
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഛത്രപതി ശിവജി ടെർമിനസ്
ഇന്ത്യയിലെ തീവണ്ടി നിലയം
 • സി.എസ്.ടി.
 • മുംബൈ സി.എസ്.ടി.
 • ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസ്
 • Chhatrapati Shivaji Terminus
ഇംഗ്ലീഷ്
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus is a railway station, Mumbai, World Heritage site.
 • Mumbai CST
 • Victoria Terminus
 • Bombay VT

പ്രസ്താവനകൾ

architectural styleഇംഗ്ലീഷ്
Gothic artഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Indo-Saracenic architectureഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Central Lineഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Harbour Lineഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
official nameഇംഗ്ലീഷ്
Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus) (ഇംഗ്ലീഷ്)
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus)
0 സ്രോതസ്സുകൾ

Identifiers

Structurae structure IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q235884&oldid=935603755" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്