एलिजबेत् ब्ल्याक्वेल् (Q234572)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
England-born American physician, abolitionist, women's rights activistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
एलिजबेत् ब्ल्याक्वेल्
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Elizabeth Blackwell
  England-born American physician, abolitionist, women's rights activist
  • Elizabeth M. Blackwell

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Elizabeth Blackwell.jpg
  ३०७ × ४१८;२२ KB
  Elizabeth Blackwell NLM 02.jpg
  २,२४४ × २,९०३;९३१ KB
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Elizabethअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Blackwellअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  ३ फरवरी 1821Gregorian
  ५ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  volumeअंग्रेज़ी
  1
  page(s)अंग्रेज़ी
  136-137
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Elizabeth Blackwell
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Elizabeth Blackwell
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Elizabeth Blackwell
  ९ अक्तूबर 2017
  ब्रिस्टलहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ३१ मई 1910Gregorian
  ५ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  volumeअंग्रेज़ी
  1
  page(s)अंग्रेज़ी
  136-137
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Elizabeth Blackwell
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Elizabeth Blackwell
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Elizabeth Blackwell
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  Kilmunअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hastingsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  volumeअंग्रेज़ी
  1
  page(s)अंग्रेज़ी
  136-137
  place of burialअंग्रेज़ी
  Kilmunअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  image of graveअंग्रेज़ी
  Elizabeth Blackwell headstone.jpg
  १,९३६ × २,५९२;३.९२ MB
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Emily Blackwellअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  volumeअंग्रेज़ी
  1
  page(s)अंग्रेज़ी
  136-137
  Henry Browne Blackwellअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  चिकित्सकहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  volumeअंग्रेज़ी
  1
  page(s)अंग्रेज़ी
  136-137
  medical writerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  feministअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निबन्धहिन्दी
  ० उल्लेखः
  National Women's Hall of Fameअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1973
  Ohio Women's Hall of Fameअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Geneva Medical Collegeअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  volumeअंग्रेज़ी
  1
  page(s)अंग्रेज़ी
  136-137
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Elizabeth Blackwell
  ० उल्लेखः
  Elizabeth Blackwell
  १ उल्लेखः
  Category:Elizabeth Blackwellअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  Elizabeth Blackwellअंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Blackwell, Elizabeth
  ० उल्लेखः
  Men of the Timeअंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Blackwell, Elizabeth
  ० उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Blackwell, Elizabeth
  का विषयहिन्दी
  Blackwell, Elizabeth (DNB12)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The New Student's Reference Workअंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Blackwell, Elizabeth
  ० उल्लेखः
  Obituary, Elizabeth Blackwellअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Encyclopedia Americanaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  Elizabeth Blackwellअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American Medical Biographiesअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  Elizabeth Blackwellअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Men of the Timeअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  Elizabeth Blackwellअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  १ उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Collective Biographies of Women IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Google Doodleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  American National Biography IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIU Santé person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNB person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q234572&oldid=804294445" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः