മൂന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q20582985)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മൂന്നാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മൂന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മൂന്നാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Munnar Grama Panchayat
Gram Panchayat in Idukki district of Kerala, India
 • Munnar Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°13'34.32"N, 77°8'19.90"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°14'22.38"N, 77°6'43.42"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°2'57.34"N, 77°1'55.49"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°5'32.46"N, 76°57'37.69"E
556.87 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
184.97 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
105.72 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q20582985&oldid=1911365992" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്