लुक्रेजिया बोर्गिया (Q191103)

Wikidata तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
Spanish-Italian duchess-consort of Ferrara, Modena and Reggio (1480-1519) आङ्ग्लभाषा
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् यानी
संस्कृतम्
लुक्रेजिया बोर्गिया
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  आङ्ग्लभाषा
  Lucrezia Borgia
  Spanish-Italian duchess-consort of Ferrara, Modena and Reggio (1480-1519)
  • Lucrecia Borgia
  • Lucretia Borgia

  आचार्यदेशीयानि

  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  लिंग हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  चित्र हिन्दी
  The only confirmed Lucrezia portrait painted from life (नोर्वीजियन् बॊकामल्)
  ० उल्लेखः
  हस्ताक्षर हिन्दी
  LucSignatur.png
  १,३४८ × ४५९; २८७ KB
  ० उल्लेखः
  नागरिकता हिन्दी
  Papal States आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Lucrezia di Borgia (इटलीदेशीय भाषा:)
  ० उल्लेखः
  Lucrezia आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Borgia आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथि हिन्दी
  १८ एप्रिल् 1480
  १ उल्लेखः
  जन्म स्थान हिन्दी
  Subiaco आङ्ग्लभाषा
  देश हिन्दी
  Papal States आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  मौत का कारण हिन्दी
  ० उल्लेखः
  प्रसूति हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Corpus Domini Monastery आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  सहोदर हिन्दी
  Pier Luigi de Borgia आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Cesare Borgia आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Giovanni Borgia, 2nd Duke of Gandia आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gioffre Borgia आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  जीवन साथी हिन्दी
  Alfonso I d'Este, Duke of Ferrara आङ्ग्लभाषा
  आरंभ समय हिन्दी
  1502
  २४ जून् 1519
  १ उल्लेखः
  The Peerage person ID आङ्ग्लभाषा
  ७ आगस्ट् 2020
  Alfonso of Aragon आङ्ग्लभाषा
  आरंभ समय हिन्दी
  1498
  1500
  १ उल्लेखः
  The Peerage person ID आङ्ग्लभाषा
  ७ आगस्ट् 2020
  Giovanni Sforza आङ्ग्लभाषा
  आरंभ समय हिन्दी
  १२ जून् 1493
  १२ जून् 1492ग्रेगोरियन
  1497
  १ उल्लेखः
  The Peerage person ID आङ्ग्लभाषा
  ७ आगस्ट् 2020
  संतान हिन्दी
  Ercole II d'Este, Duke of Ferrara आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Rodrigo of Aragon आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  Ippolito II d'Este आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Francesco d'Este आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  Francesco d'Este आङ्ग्लभाषा
  Isabella Maria d'Este आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  Isabella Maria d'Este आङ्ग्लभाषा
  Alessandro d'Este आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Eleonora d’Este आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Eleonora d’Este आङ्ग्लभाषा
  Giovanni Borgia आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  Alessandro d'Este आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  The Peerage आङ्ग्लभाषा
  Alessandro d'Este आङ्ग्लभाषा
  परिवार हिन्दी
  House of Borgia आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  कैटलन भाषा हिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १० अक्टोबर् 2015
  व्यवसाय हिन्दी
  consort आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  राजा हिन्दी
  जिसका यह है हिन्दी
  Spoleto आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  धर्म हिन्दी
  ० उल्लेखः
  Obalky knih.cz आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  ० उल्लेखः
  The Nuttall Encyclopædia आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  Borgia, Lucretia
  ० उल्लेखः
  A Cyclopaedia of Female Biography आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  Borgia, Lucrezia आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica 11th edition आङ्ग्लभाषा
  का विषय हिन्दी
  1911 Encyclopædia Britannica/Borgia, Lucrezia आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia project आङ्ग्लभाषा
  Wikipedia:Vital articles/Level/4 आङ्ग्लभाषा
  समय हिन्दी
  ३१ अक्टोबर् 2022
  ० उल्लेखः
  Lucrezia Borgia
  १ उल्लेखः
  Lucrezia Borgia
  १ उल्लेखः
  Category:Lucrezia Borgia आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः

  पहचानकर्ताएँ

  ISNI (ISO 27729) हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Vatican Library VcBA ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  CANTIC ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  National Library of Spain ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Deutsche Biographie (GND) ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  EGAXA ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SBN author ID आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  Borgia, Lucrezia
  ० उल्लेखः
  National Library of Israel J9U ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  NACSIS-CAT author ID आङ्ग्लभाषा
  २ उल्लेखाः
  कहा गया हिन्दी
  CiNii Research आङ्ग्लभाषा
  CiNii Research ID आङ्ग्लभाषा
  ९ नवेम्बर् 2023
  NUKAT ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  PLWABN ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CONOR.SI ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IdRef ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BnF authorities आङ्ग्लभाषा
  २६ आगस्ट् 2015
  WorldCat Identities ID (superseded) आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Academy of Athens authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  American Academy in Rome ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BBC Things ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  BBC Things आङ्ग्लभाषा
  BHCL UUID आङ्ग्लभाषा
  Biblioteca Iglesia Nacional Española en Roma ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  BNB person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  British Museum person or institution ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CANTIC ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  Central Library of Volos authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CERL Thesaurus ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  CERL Thesaurus आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CiNii Research ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  CoBiS author ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  Collective Biographies of Women ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Comic Vine ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  De Agostini ID आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  Bòrgia, Lucrèzia
  ० उल्लेखः
  Den Store Danske ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Enciclopedia delle donne ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online ID आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  Lucrezia Borgia
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Encyclopædia Britannica Online आङ्ग्लभाषा
  Encyclopædia Universalis ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  FemBio ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  २८ अक्टोबर् 2013
  Google Arts & Culture entity ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Hrvatska enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  reason for deprecated rank आङ्ग्लभाषा
  former IMDb character page आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  Interlingual Index ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  IxTheo authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Kallías ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  KBR person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  LBT person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  LibraryThing author ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Lur Encyclopedic Dictionary ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  MMB ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Museo Galileo authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Nationalmuseum Sweden ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NE.se ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NLP ID (old) आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  NNDB people ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Online PWN Encyclopedia ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Open Library ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Parsifal cluster ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Prabook ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Proleksis enciklopedija ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SEARCH on line catalogue ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  SNAC ARK ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Store norske leksikon ID आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  Lucrezia Borgia
  ० उल्लेखः
  Svenska Institutet i Rom ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Trading Card Database person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Treccani ID आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  Bòrgia, Lucrezia
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Treccani's Enciclopedia on line आङ्ग्लभाषा
  २८ एप्रिल् 2022
  नामरूप हिन्दी
  LUCREZIA Borgia, duchessa di Ferrara
  खंड हिन्दी
  66
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Dizionario Biografico degli Italiani आङ्ग्लभाषा
  २८ एप्रिल् 2022
  Treccani's Dizionario di Storia ID आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  Borgia, Lucrezia
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Dizionario di Storia आङ्ग्लभाषा
  २८ एप्रिल् 2022
  Treccani's Enciclopedia Italiana ID आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  BORGIA, Lucrezia
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Enciclopedia Treccani आङ्ग्लभाषा
  २८ एप्रिल् 2022
  Unione Romana Biblioteche Scientifiche ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Vatican Library ID (former scheme) आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  WomenWriters ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Find a Grave memorial ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  genealogics.org person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  GeneaStar person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Rodovid ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  Sejm-Wielki.pl profile ID आङ्ग्लभाषा
  १ उल्लेखः
  कहा गया हिन्दी
  Sejm-Wielki.pl आङ्ग्लभाषा
  The Peerage person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WeRelate person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
  WikiTree person ID आङ्ग्लभाषा
  नामरूप हिन्दी
  Lucrezia Borgia (18 Apr 1480 - 24 Jun 1519)
  ० उल्लेखः
  PMB – Personen der Moderne Basis person ID आङ्ग्लभाषा
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q191103&oldid=2084317257" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्