ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം (Q189648)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
tomb of Mughal Emperor Humayunഇംഗ്ലീഷ്
 • ഹുമയൂൺസ് ടോംബ്
 • ഹുമയൂൺ ടോംബ്
 • Humayun's tomb
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
 • ഹുമയൂൺസ് ടോംബ്
 • ഹുമയൂൺ ടോംബ്
 • Humayun's tomb
ഇംഗ്ലീഷ്
Humayun's Tomb
tomb of Mughal Emperor Humayun
 • Maqbara e Humayun

പ്രസ്താവനകൾ

tombഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Humayun's Tomb from the entrance, Delhi.jpg
2,521 × 1,891; 1.42 എം.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ

28°35'35.750"N, 77°15'2.167"E
1 സ്രോതസ്സ്
sandstoneഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
architectural styleഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
Monument of National Importanceഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Humayun's tomb
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Commons Institution pageഇംഗ്ലീഷ്
Humayun's Tomb
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Humayun's Tomb, Delhi
0 സ്രോതസ്സുകൾ

Identifiers

GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
TGN IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Structurae structure IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
ASI Monument IDഇംഗ്ലീഷ്
N-DL-127
0 സ്രോതസ്സുകൾ
BabelNet IDഇംഗ്ലീഷ്
1 സ്രോതസ്സ്
OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q189648&oldid=942381619" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്