ബെഹിസ്തുൻ ലിഖിതം (Q180012)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ancient stone inscription in present-day Iranഇംഗ്ലീഷ്
 • ബെഹിസ്തൂൻ ലിഖിതം
 • ബെഹിസ്തൂൻ സ്മാരകം
 • Behistun Inscription
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ബെഹിസ്തുൻ ലിഖിതം
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
 • ബെഹിസ്തൂൻ ലിഖിതം
 • ബെഹിസ്തൂൻ സ്മാരകം
 • Behistun Inscription
ഇംഗ്ലീഷ്
Behistun Inscription
ancient stone inscription in present-day Iran
 • Bisitun inscription
 • The Behistun Inscription

പ്രസ്താവനകൾ

inscriptionഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Überrestഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Darius I the Great's inscription.jpg
640 × 480; 153 കെ.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Mount Behistunഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Kermanshahഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Old Persianഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Babylonianഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Elamiteഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
Iranian National Heritageഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Behistun Inscription
0 സ്രോതസ്സുകൾ
described at URLഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

Identifiers

70
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Digital Atlas of the Roman Empire IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
CDLI IDഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q180012&oldid=945320418" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്