ടാർക്വിനി (Q179999)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Italian comuneഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ടാർക്വിനി
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Tarquinia
  Italian comune

   പ്രസ്താവനകൾ

   comune of Italyഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Tarquinia town square AvL.JPG
   4,896 × 3,264; 5.21 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   42°14'57"N, 11°45'22"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   coordinates of easternmost pointഇംഗ്ലീഷ്

   42°13'58.512"N, 11°53'3.628"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   coordinates of northernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

   42°21'58.907"N, 11°46'14.635"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   coordinates of southernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

   42°8'50.910"N, 11°49'25.507"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   coordinates of westernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

   42°17'43.314"N, 11°37'54.800"E
   1 സ്രോതസ്സ്
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   16,383
   determination methodഇംഗ്ലീഷ്
   demographic balanceഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   16,269
   determination methodഇംഗ്ലീഷ്
   demographic balanceഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018 (ഇറ്റാലിയൻ)
   Istatഇംഗ്ലീഷ്
   valid in periodഇംഗ്ലീഷ്
   standard timeഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Montalto di Castroഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Monte Romanoഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Tolfaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Civitavecchiaഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   279.34 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
   9 ഒക്ടോബർ 2011
   2 സ്രോതസ്സുകൾ
   Tarquinia banner.jpg
   2,182 × 312; 509 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Tarquinia
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   category of associated peopleഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   local dialing codeഇംഗ്ലീഷ്
   0766
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   licence plate codeഇംഗ്ലീഷ്
   VT
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   ISTAT IDഇംഗ്ലീഷ്
   056050
   1 സ്രോതസ്സ്
   DMOZ IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   MusicBrainz area IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   Digital Atlas of the Roman Empire IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   UN/LOCODEഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   PACTOLS thesaurus IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Pleiades IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Treccani IDഇംഗ്ലീഷ്
    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q179999&oldid=932151211" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്