Tokugawa Ieyasu (Q171977)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
江戶幕府初代征夷大將軍 繁體中文
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Tokugawa Ieyasu
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Tokugawa Ieyasu
  founder and first shogun of the Tokugawa shogunate of Japan (1543–1616)
  • Matsudaira Takechiyo
  • Ieyasu

  陳述

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  所屬實體 繁體中文
  三英傑 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  圖片 繁體中文
  Tokugawa Ieyasu2.JPG
  1,841 × 2,100;​1.61 MB
  1 參考文獻
  Tokugawa Ieyasu2 full.JPG
  1,769 × 3,527;​1.87 MB
  簽名 繁體中文
  Tokugawa Ieyasu kao.jpg
  561 × 325;​16 KB
  0 參考文獻
  性別 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  國籍 繁體中文
  1 參考文獻
  0 參考文獻
  母語人名 繁體中文
  徳川家康 (日文)
  日語假名 繁體中文
  とくがわいえやす
  Tokugawa Ieyasu
  0 參考文獻
  出生姓名 繁體中文
  松平竹千代 (日文)
  日語假名 繁體中文
  まつだいらたけちよ
  Matsudaira Takechiyo
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  日語維基百科 繁體中文
  姓氏 繁體中文
  德川 繁體中文
  始於 繁體中文
  1566
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  日語維基百科 繁體中文
  松平 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  日語維基百科 繁體中文
  貴族頭銜 繁體中文
  大名 繁體中文
  1 參考文獻
  諡號 繁體中文
  東照大権現
  Tōshō Daigongen
  書寫系統 繁體中文
  日本漢字 繁體中文
  日語假名 繁體中文
  とうしょうだいごんげん
  0 參考文獻
  日語假名 繁體中文
  とくがわ いえやす
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 3 2021
  出生地 繁體中文
  岡崎城 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  死亡日期 繁體中文
  1 6 1616格里曆
  4 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Tokugawa Ieyasu
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Tokugawa Ieyasu
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Ieyasu Tokugawa
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  死亡地 繁體中文
  駿府城 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  死因 繁體中文
  胃癌 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  墓地 繁體中文
  久能山東照宮 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  日光東照宮 繁體中文
  0 參考文獻
  墓地圖片 繁體中文
  Tokugawa Ieyasu-2.jpg
  3,120 × 2,072;​1.21 MB
  0 參考文獻
  父親 繁體中文
  松平廣忠 繁體中文
  0 參考文獻
  母親 繁體中文
  傳通院 繁體中文
  0 參考文獻
  兄弟姊妹 繁體中文
  多劫姬 繁體中文
  0 參考文獻
  市場姫 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  松平康俊 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  松平康元 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  松平定勝 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  配偶 繁體中文
  築山殿 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  旭姬 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  下山殿 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Yōju-in 英文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  長勝院 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  西鄉局 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  朝覺院 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  英勝院 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  阿茶局 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  相應院 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  養儼院 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  西郡局 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  良雲院 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  清雲院 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Seiei-in 英文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  泰榮院 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Fushoin 英文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Shinjuin 英文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Rengein 英文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Sanjōshi 英文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  非婚伴侶 繁體中文
  西鄉局 繁體中文
  0 參考文獻
  子女 繁體中文
  松平信康 繁體中文
  0 參考文獻
  德川秀忠 繁體中文
  0 參考文獻
  結城秀康 繁體中文
  0 參考文獻
  松平忠吉 繁體中文
  0 參考文獻
  松平忠輝 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  德川義直 繁體中文
  0 參考文獻
  德川賴宣 繁體中文
  0 參考文獻
  德川賴房 繁體中文
  0 參考文獻
  德川龜姬 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  德川督姬 繁體中文
  0 參考文獻
  德川振姬 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  武田信吉 繁體中文
  0 參考文獻
  德川市姬 繁體中文
  0 參考文獻
  松平滿天姬 中文 (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  養女 繁體中文
  0 參考文獻
  Tobai-in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養女 繁體中文
  0 參考文獻
  資料出處狀態 繁體中文
  不確定 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  資料出處狀態 繁體中文
  不確定 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  親屬 繁體中文
  本多小松 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養女 繁體中文
  0 參考文獻
  松平家治 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  奧平忠政 中文 (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  松平忠明 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  松平滿天姬 中文 (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  榮姬 中文 (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Kumahime 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Eijuin 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  良純入道親王 中文 (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  猶子 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  蓮姬 中文 (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Enshōin 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  小笠原萬姬 中文 (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Takakatsu-in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Tsubakihime 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Jomyo-in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Ryuko-in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Tobai-in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Kōgen-in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  清淨院 (加藤清正室) 中文 (已轉換拼寫)
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Teishō-in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Seigen’in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Shosen'in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Shoshitsu'in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  Dōsen-in 英文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
  養子女 繁體中文
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  家族 繁體中文
  德川將軍家 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  松平氏 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  通曉語言 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  職業 繁體中文
  武士 繁體中文
  1 參考文獻
  擔任職務 繁體中文
  始於 繁體中文
  1603
  終於 繁體中文
  1605
  取代對象 繁體中文
  足利義昭 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  德川秀忠 繁體中文
  0 參考文獻
  太政大臣 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  21 3 1616格里曆
  終於 繁體中文
  17 4 1616格里曆
  1 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  右大臣 繁體中文
  始於 繁體中文
  24 3 1603格里曆
  終於 繁體中文
  18 11 1603格里曆
  取代對象 繁體中文
  今出川晴季 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  後繼者 繁體中文
  豐臣秀賴 繁體中文
  0 參考文獻
  大御所 (江戶時代) 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1605
  0 參考文獻
  軍銜 繁體中文
  將軍 繁體中文
  擁有 繁體中文
  駿府城 繁體中文
  0 參考文獻
  武器 繁體中文
  騷速劍 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  旗幟 繁體中文
  0 參考文獻
  記載處 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  時間點 繁體中文
  31 10 2022
  0 參考文獻
  年號 繁體中文
  慶長 繁體中文
  0 參考文獻
  相關分類 繁體中文
  Category:德川家康題材作品 中文 (已轉換拼寫)
  分類包含 繁體中文
  0 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Tokugawa Ieyasu
  話題主分類 繁體中文
  Category:德川家康 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻

  識別碼

  4 參考文獻
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  21 3 2020
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 3 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  13 7 2015
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  3 10 2020
  德國傳記識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  3 10 2020
  0 參考文獻
  NACSIS-CAT識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  CiNii Research Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  12 3 2023
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  3 10 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  8 4 2018
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  3 10 2020
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  15 4 2023
  IdRef識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 10 2018
  0 參考文獻
  AniDB角色編號 繁體中文
  1 參考文獻
  標題 繁體中文
  Tokugawa Ieyasu - Character (281) - AniDB (英文)
  檢索日期 繁體中文
  31 10 2020
  BNB人物ID 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  CiNii CRID 繁體中文
  0 參考文獻
  CONOR.BG ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  法鼓佛學人物碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Tokugawa Ieyasu
  作者姓名字串 繁體中文
  Conrad D. Totman
  0 參考文獻
  Fandom條目編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Iejasu Tokugawa
  刊載處 繁體中文
  18023
  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  Google藝術與文化實體標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  KulturNav索引碼 繁體中文
  拉魯斯標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  MutualArt藝術家ID 繁體中文
  0 參考文獻
  納木維基識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  瑞典國家歷史博物館編號 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  NE.se ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  開放圖書館主題標識符 中文 (已轉換拼寫)
  Pixiv百科識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  Prabook ID 英文
  0 參考文獻
  Quora主題編號 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Quora 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  瑞典文化遺產數據庫ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Tokugawa, Ieyasu
  出版日期 繁體中文
  2011
  0 參考文獻
  知乎話題識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  德川家康
  0 參考文獻
  Find a Grave編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  竹千代 家康 たけちよ, Takechiyo, Taketiyo, 元康, もとやす, Motoyasu, いえやす, Ieyasu 德川 (松平) aka まつだいら, Matsudaira, Matudaira, 徳川, とくがわ, Tokugawa (10 Feb 1543 - certain 1 Jun 1616)
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá