माशी (Q166111)

Wikidata कडून
Jump to navigation Jump to search
species of insectइंग्रजी
संपादन करा
भाषा लेबल वर्णन म्हणूनही ओळखले जाते
मराठी
माशी
कोणतेही वर्णन ठरवलेले नाही
  इंग्रजी
  housefly
  species of insect
  • Musca domestica
  • house fly

  विधाने

  taxonइंग्रजी
  ० संदर्भ
  Musca domestica housefly.jpg
  १,५६४ × १,०४३; ४०५ कि.बा.
  ० संदर्भ
  Musca.domestica.female.jpg
  ६४० × ४२६; १६५ कि.बा.
  media legendइंग्रजी
  Femella de mosca comuna (कातालान)
  ० संदर्भ
  Muscaइंग्रजी
  taxon common nameइंग्रजी
  house fly (इंग्रजी)
  १ संदर्भ
  ARKiveइंग्रजी
  Musca domestica
  ० संदर्भ
  Musca domestica
  ० संदर्भ
  Category:Musca domesticaइंग्रजी
  ० संदर्भ

  आयडेंटिफायर्स

  ITIS TSNइंग्रजी
  Fauna Europaea IDइंग्रजी
  १ संदर्भ
  Dyntaxa IDइंग्रजी
  १ संदर्भ
  AAT IDइंग्रजी
  ० संदर्भ
  ARKive IDइंग्रजी
  ० संदर्भ
  EPPO Codeइंग्रजी
  ० संदर्भ
  iNaturalist taxon IDइंग्रजी
  ० संदर्भ
  TAXREF IDइंग्रजी
  NBN System Keyइंग्रजी
  Nederlands Soortenregister IDइंग्रजी
  १ संदर्भ
  BugGuide IDइंग्रजी
  ० संदर्भ
  BioLib IDइंग्रजी
  १ संदर्भ
  ADW taxon IDइंग्रजी
  १ संदर्भ
  ० संदर्भ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDइंग्रजी
  ० संदर्भ
  WoRMS-IDइंग्रजी
  १ संदर्भ
  ० संदर्भ
  Fauna Europaea New IDइंग्रजी
  १ संदर्भ
  १८ फेब्रुवारी 2018
   
  संपादन करा
  संपादन करा
   संपादन करा
    संपादन करा
     संपादन करा
      संपादन करा
       संपादन करा
        संपादन करा
         संपादन करा