ഹാൾസിങ്ങ് ലാന്റിലെ അലംകൃതമായ ഫാംഹൗസുകൾ (Q1642003)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഹാൾസിങ്ങ് ലാന്റിലെ അലംകൃതമായ ഫാംഹൗസുകൾ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Decorated Farmhouses of Hälsingland
  വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല

   പ്രസ്താവനകൾ

   Gästgivars.jpg
   3,456 × 2,304; 4.05 എം.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Hälsinglandഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   described at URLഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   (v)ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   has partഇംഗ്ലീഷ്
   Bommarsഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Erik-Andersഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Fågelsjö Gammelgårdഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Gästgivarsഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Jon-Larsഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Pallarsഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Kristofersഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

    
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
           "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q1642003&oldid=855780814" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്