മൊറയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16137932)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മൊറയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മൊറയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മൊറയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Morayur Grama Panchayat
Gram Panchayat in Malappuram district of Kerala, India
 • Morayur Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°7'56.68"N, 76°2'48.91"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°9'36.61"N, 76°0'34.99"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°4'51.78"N, 76°2'37.82"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°8'58.34"N, 75°59'23.68"E
24.57 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
24.3 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
32.55 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16137932&oldid=1911359862" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്