തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16137866)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Thekkumbhagom Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kollam district of Kerala, India
 • Thekkumbhagom Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°57'45.79"N, 76°35'12.59"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°58'59.34"N, 76°34'8.15"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°56'22.38"N, 76°34'6.82"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°57'32.00"N, 76°32'44.12"E
20.26 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
12.77 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
15.94 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16137866&oldid=1911369406" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്