മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16137422)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Muhamma Grama Panchayat
Gram Panchayat in Alappuzha district of Kerala, India
 • Muhamma Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°38'0.02"N, 76°23'59.64"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°38'31.81"N, 76°21'57.06"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°35'17.20"N, 76°23'46.43"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°36'53.64"N, 76°20'56.33"E
22.15 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
26.76 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
27.28 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16137422&oldid=1680290196" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്