മുള്ളന്‍കൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16137318)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മുള്ളന്‍കൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മുള്ളന്‍കൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മുള്ളന്‍കൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Mullankolly Grama Panchayat
Gram Panchayat in Wayanad district of Kerala, India
 • Mullankolly Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°49'3.97"N, 76°13'10.16"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°52'15.85"N, 76°11'20.15"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°48'46.98"N, 76°12'1.51"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°51'0.25"N, 76°7'23.88"E
71.58 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
42.99 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
30.39 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16137318&oldid=1911357614" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്