ആവോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16136975)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ആവോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ആവോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ആവോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Avoly Grama Panchayat
Gram Panchayat in Ernakulam district of Kerala, India
 • Avoly Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°56'9.64"N, 76°38'48.19"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°59'0.82"N, 76°36'56.20"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°55'2.60"N, 76°38'27.71"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°56'5.06"N, 76°36'2.66"E
18.6 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
14.34 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
25.54 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16136975&oldid=1911365116" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്