പായിപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16133976)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പായിപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പായിപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പായിപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Paipra Grama Panchayat
Gram Panchayat in Ernakulam district of Kerala, India
 • Paipra Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°0'44.28"N, 76°36'3.60"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°3'11.63"N, 76°33'16.06"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°59'59.06"N, 76°35'31.16"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°1'23.88"N, 76°32'20.04"E
32.18 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
26.23 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
24.13 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16133976&oldid=1911365129" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്