പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q16133896)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Pampakuda Grama Panchayat
Gram Panchayat in Ernakulam district of Kerala, India
 • Pampakuda Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°55'49.76"N, 76°32'50.50"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°56'38.11"N, 76°32'20.40"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°52'0.05"N, 76°32'11.33"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°53'59.60"N, 76°29'46.61"E
30.09 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
28.55 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
33.61 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q16133896&oldid=1911365858" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്