โซลาริส (Q14646)

จาก Wikidata
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
a Unix operating system originally developed by Sun Microsystemsอังกฤษ
แก้ไข
ภาษา ป้ายชื่อ คำอธิบาย ในชื่ออื่น
ไทย
โซลาริส
ไม่มีการกำหนดคำอธิบาย
  อังกฤษ
  Solaris
  a Unix operating system originally developed by Sun Microsystems
  • Sun Solaris
  • Oracle Solaris
  • Solaris Operating System
  • Solaris OS

  ประพจน์

  Aktualne logo Oracle Solaris OS OSos.png
  252 × 122; 10 กิโลไบต์
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  OpenSolaris "Clean" Screenshot.png
  1,024 × 768; 98 กิโลไบต์
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  has editionอังกฤษ
  Solaris version 1.xอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 2.0อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 2.1อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 2.2อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 2.3อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 2.4อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 2.5อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 2.5.1อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 2.6อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 7อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 8อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 9อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 9 9/02อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 9 12/02อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 9 4/03อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 9 8/03อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 9 12/03อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 9 4/04อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 9 9/04อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 9 9/05อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 10อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  Solaris version 11อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 11.1อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 11.2อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris version 11.3อังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Solaris (operating system)
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Stack Exchange tagอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ

  Identifiers

  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  PSH IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  DistroWatch IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 0 รายการ
  Quora topic IDอังกฤษ
  รายการอ้างอิง 1 รายการ
  subredditอังกฤษ
   
  แก้ไข
  แก้ไข
  แก้ไข
   แก้ไข
    แก้ไข
     แก้ไข
      แก้ไข
       แก้ไข
        แก้ไข