แมคโอเอส (Q14116)

จาก Wikidata
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์แอปเปิล
 • แมคโอเอสเทน
 • โอเอสเทน
 • macOS
 • MacOS
 • Mac OS X
 • OS X
แก้ไข
ภาษา ป้ายชื่อ คำอธิบาย ในชื่ออื่น
ไทย
แมคโอเอส
ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์แอปเปิล
 • แมคโอเอสเทน
 • โอเอสเทน
 • macOS
 • MacOS
 • Mac OS X
 • OS X
อังกฤษ
macOS
operating system for Apple computers, launched in 2001 as Mac OS X
 • Mac OS X
 • Mac OS
 • Mac OS 10
 • Macintosh Operating System X
 • OS X
 • OSX

ประพจน์

รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
MacOS wordmark.svg
216 × 56; 3 กิโลไบต์
media legendอังกฤษ
Das Logo von MacOS (เยอรมัน)
macOS (อังกฤษ)
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
Mac OS X (อังกฤษ)
รายการอ้างอิง 0 รายการ
NextStep (อังกฤษ)
รายการอ้างอิง 0 รายการ
macOS (เยอรมัน)
รายการอ้างอิง 0 รายการ
OS X (เยอรมัน)
รายการอ้างอิง 0 รายการ
Mac OS X (เยอรมัน)
รายการอ้างอิง 0 รายการ
OPENSTEP (เยอรมัน)
รายการอ้างอิง 0 รายการ
influenced byอังกฤษ
Compizอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
OpenStepอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
Classic Mac OSอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
NeXTSTEPอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
Classic Mac OSอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
GUI toolkit or frameworkอังกฤษ
Aquaอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
Swiftอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
10.10.4
30 มิถุนายน 2015
10.13.5
1 มิถุนายน 2018
รายการอ้างอิง 0 รายการ
10.13.6
9 กรกฎาคม 2018
High Sierra (อังกฤษ)
รายการอ้างอิง 1 รายการ
รายการอ้างอิง 1 รายการ
10.14
Mojave (อังกฤษ)
24 กันยายน 2018
รายการอ้างอิง 0 รายการ
BSD licensesอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
Apple Public Source Licenseอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
MacOS
รายการอ้างอิง 0 รายการ
topic's main templateอังกฤษ
รายการอ้างอิง 1 รายการ
Stack Exchange tagอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 1 รายการ

Identifiers

รายการอ้างอิง 1 รายการ
Quora topic IDอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
Zhihu topic IDอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
BabelNet IDอังกฤษ
รายการอ้างอิง 1 รายการ
subredditอังกฤษ
GAMECIP platform IDอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
IGDB platform IDอังกฤษ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
รายการอ้างอิง 0 รายการ
 
แก้ไข
แก้ไข
แก้ไข
แก้ไข
  แก้ไข
   แก้ไข
   แก้ไข
    แก้ไข
     แก้ไข