കാരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13564480)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
കാരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Karassery Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kozhikode district of Kerala, India
 • Karassery Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
Karasseri 03594.JPG
6,000 × 4,000; 7.28 എം.ബി.
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°19'17.51"N, 76°3'2.77"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°20'16.44"N, 76°0'58.00"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°16'51.17"N, 76°1'8.11"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°18'21.46"N, 75°59'1.21"E
28.54 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
29.29 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
35.42 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13564480&oldid=1911358867" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്