Maria Theresa (Q131706)

Ùi Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
ruler of the Habsburg Dominions (1717-1780) 英文
Gú-giân Chhiam-tiâu Soat-bêng ia̍h kiò
Bân-lâm-gú
Maria Theresa
Iáu-boē tēng-gī biâu-su̍t
  英文
  Maria Theresa of Austria
  ruler of the Habsburg Dominions (1717-1780)
  • Maria Theresa
  • Empress Maria-Theresa
  • Maria Theresa Walburga Amalia Christina
  • Maria Theresa I
  • Maria-Theresa Holy Roman Empress
  • Empress of Austria Maria Theresa
  • Holy Roman Empress consort and Queen consort of Germany Maria Theresa
  • Empress of Austria Maria Therese
  • Empress of Austria Maria Theresia
  • Maria Theresia
  • Maria Theresa, Empress of Germany
  • Mariya tereziya

  Biâu-su̍t

  Kaiserin Maria Theresia (HRR).jpg
  1,651 × 2,046; 553 KB
  1 chham-khó
  簽名 繁體中文
  0 chham-khó
  2 chham-khó
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 4 2014
  載於 繁體中文
  頁碼 繁體中文
  30
  Maria Theresia (德文)
  0 chham-khó
  名字 繁體中文
  0 chham-khó
  瑪麗亞·泰瑞莎 繁體中文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  姓氏 繁體中文
  Habsburg 英文
  0 chham-khó
  貴族頭銜 繁體中文
  上一項 繁體中文
  始於 繁體中文
  1740
  系列序號 繁體中文
  23
  終於 繁體中文
  29 11 1780格里曆
  下一項 繁體中文
  0 chham-khó
  13 5 1717格里曆
  17 chham-khó
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 4 2014
  載於 繁體中文
  標題 繁體中文
  Maria Theresia van Oostenrijk (英文)
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresa
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresa
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Discogs 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  貴族網站 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia Amalia Walburga Erzherzogin von Österreich
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  FemBio ID 英文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia (Erzherzogin von Österreich)
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Maria Teresa I d’Àustria
  載於 繁體中文
  Salzburgwiki 英文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Marija Terezija
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  載於 繁體中文
  頁碼 繁體中文
  30
  3 chham-khó
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  11 12 2014
  載於 繁體中文
  段落 繁體中文
  Мария Терезия
  檢索日期 繁體中文
  28 9 2015
  載於 繁體中文
  頁碼 繁體中文
  30
  霍夫堡皇宮 中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  29 11 1780格里曆
  17 chham-khó
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 4 2014
  載於 繁體中文
  標題 繁體中文
  Maria Theresia van Oostenrijk (英文)
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresa
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresa
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Discogs 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  貴族網站 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia Amalia Walburga Erzherzogin von Österreich
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  FemBio ID 英文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia (Erzherzogin von Österreich)
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Maria Teresa I d’Àustria
  載於 繁體中文
  Salzburgwiki 英文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Marija Terezija
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  載於 繁體中文
  頁碼 繁體中文
  30
  3 chham-khó
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  31 12 2014
  載於 繁體中文
  段落 繁體中文
  Мария Терезия
  檢索日期 繁體中文
  28 9 2015
  載於 繁體中文
  頁碼 繁體中文
  30
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  1 chham-khó
  死因 繁體中文
  墓地 繁體中文
  皇家墓穴 中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  兄弟姊妹 繁體中文
  0 chham-khó
  配偶 繁體中文
  始於 繁體中文
  12 2 1736格里曆
  2 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  ULAN編碼 繁體中文
  載於 繁體中文
  藝術家聯合名錄 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  1 11 2017
  檢索日期 繁體中文
  21 5 2021
  斐迪南 (弗賴堡) 中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  ULAN編碼 繁體中文
  載於 繁體中文
  藝術家聯合名錄 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  1 11 2017
  檢索日期 繁體中文
  21 5 2021
  奧地利的瑪麗亞·卡羅琳娜 中文 (已轉換拼寫)
  2 chham-khó
  推斷依據 繁體中文
  奧地利的瑪麗亞·卡羅琳娜 中文 (已轉換拼寫)
  載於 繁體中文
  貴族網站 繁體中文
  馬克思·弗蘭茲 中文 (已轉換拼寫)
  2 chham-khó
  推斷依據 繁體中文
  馬克思·弗蘭茲 中文 (已轉換拼寫)
  載於 繁體中文
  貴族網站 繁體中文
  家族 繁體中文
  母語 繁體中文
  0 chham-khó
  通曉語言 繁體中文
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 3 2022
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 3 2022
  貴族 繁體中文
  1 chham-khó
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  15 12 2022
  工作領域 繁體中文
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 11 2022
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 11 2022
  擔任職務 繁體中文
  選帝侯 中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  始於 繁體中文
  1740
  終於 繁體中文
  1780
  取代對象 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  0 chham-khó
  匈牙利國王 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  22 10 1740格里曆
  終於 繁體中文
  24 11 1780格里曆
  結束原因 繁體中文
  任内死亡 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  取代對象 繁體中文
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  作者 繁體中文
  出版地 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  1997
  出版者 繁體中文
  頁碼 繁體中文
  170
  工作地點 繁體中文
  始於 繁體中文
  1740
  終於 繁體中文
  1780
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 9 2022
  文織字母 中文 (已轉換拼寫)
  瞳色 繁體中文
  藍眼 繁體中文
  0 chham-khó
  時間點 繁體中文
  1717
  0 chham-khó
  始於 繁體中文
  1717
  0 chham-khó
  終於 繁體中文
  1780
  0 chham-khó
  登場作品 繁體中文
  文明帝國V 繁體中文
  0 chham-khó
  段落 繁體中文
  Мария Терезия
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  梅德維克 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Marie Terezie, česká a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře, 1717-1780
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  梅德維克 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2020
  納托爾百科全書 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresa
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  頁碼 繁體中文
  30
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  主體名為 繁體中文
  Marie Terezie, česká a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře, 1717-1780
  頁碼 繁體中文
  316
  0 chham-khó
  相異物 繁體中文
  共享資源圖庫 繁體中文
  Maria Theresia von Österreich
  1 chham-khó
  共享資源分類 繁體中文
  Maria Theresa of Austria
  話題主分類 繁體中文
  1 chham-khó
  推斷依據 繁體中文

  識別碼

  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 8 2015
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia <imperatrice del Sacro Romano Impero>
  0 chham-khó
  2 chham-khó
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 9 2023
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  18 9 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  0 chham-khó
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia, cesarica
  0 chham-khó
  IdRef識別碼 繁體中文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  ADVN ID 英文
  1 chham-khó
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  BBC Things 英文
  Bibale ID 英文
  0 chham-khó
  BioLexSOE ID 英文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  Comic Vine編號 繁體中文
  0 chham-khó
  CONOR.SR ID 英文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  瑞士的外交文件標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  EMLO人物ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  電子啟蒙標識符 繁體中文
  0 chham-khó
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresa
  作者姓名字串 繁體中文
  Robert Pick
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  Europeana實體 繁體中文
  1 chham-khó
  檢索日期 繁體中文
  25 12 2019
  FactGrid項目編號 繁體中文
  0 chham-khó
  FemBio ID 英文
  0 chham-khó
  FINA Wiki ID 英文
  0 chham-khó
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  建立者 中文 (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  主體名為 繁體中文
  МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ
  棄用原因 繁體中文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  Kaiserhof ID 英文
  0 chham-khó
  KANTO ID 英文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  Larousse ID 英文
  0 chham-khó
  LBT人物ID 繁體中文
  0 chham-khó
  客體表述為 繁體中文
  Maria Teresa Austriakoa
  0 chham-khó
  MMB ID 英文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  瑞典國家歷史博物館編號 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  NE.se ID 英文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  NNDB 繁體中文
  0 chham-khó
  Nomisma ID 英文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia (I)
  DOI 繁體中文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  Provenio ID 英文
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  Provenio 英文
  檢索日期 繁體中文
  14 12 2020
  19795
  0 chham-khó
  RegiowikiAT ID 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  SHARE目錄作者ID 繁體中文
  0 chham-khó
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  Treccani ID 英文
  主體名為 繁體中文
  Marìa Terèsa d'Asburgo imperatrice
  0 chham-khó
  主體名為 繁體中文
  Maria Teresa d'Asburgo
  出版日期 繁體中文
  2010
  0 chham-khó
  主體名為 繁體中文
  MARIA TERESA d'Asburgo, imperatrice
  作者姓名字串 繁體中文
  Heinrich Kretschmayr
  出版日期 繁體中文
  1934
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  BAV編號 繁體中文
  0 chham-khó
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia
  0 chham-khó
  Find a Grave編號 繁體中文
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  Rodovid索引碼 繁體中文
  0 chham-khó
  1 chham-khó
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Maria Theresia Amalia Walburga Erzherzogin von Österreich
  1 chham-khó
  檢索日期 繁體中文
  7 8 2020
  主體名為 繁體中文
  Maria Maria Theresia Theresia Walburga Amalia Christina von Österreich (Habsburg) (13 May 1717 - certain 29 Nov 1780)
  0 chham-khó
  0 chham-khó
  0 chham-khó