ശാന്തന്‍പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13114892)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Santhanpara Gramapanchayat
 • ശാന്തന്‍പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ശാന്തന്‍പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Santhanpara Gramapanchayat
 • ശാന്തന്‍പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Santhanpara Grama Panchayat
Gram Panchayat in Idukki district of Kerala, India
 • Santhanpara Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°57'52.31"N, 77°16'26.36"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°1'15.92"N, 77°15'33.66"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°54'29.05"N, 77°13'29.89"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°58'45.80"N, 77°10'5.45"E
78.71 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
80.73 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
47.63 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13114892&oldid=1911366179" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്