വെള്ളറട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13114820)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Vellarada Gramapanchayat
 • വെള്ളറട (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • വെള്ളറട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
വെള്ളറട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Vellarada Gramapanchayat
 • വെള്ളറട (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • വെള്ളറട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Vellarada Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thiruvananthapuram district of Kerala, India
 • Vellarada Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°26'52.80"N, 77°13'43.82"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°27'56.99"N, 77°13'6.67"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°24'13.46"N, 77°11'2.26"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°26'12.80"N, 77°8'55.93"E
31.6 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
25.12 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
29.17 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13114820&oldid=1911371535" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്