വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13114644)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Vazhathope Gramapanchayat
 • വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Vazhathope Gramapanchayat
 • വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Vazhathope Grama Panchayat
Gram Panchayat in Idukki district of Kerala, India
 • Vazhathope Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°47'36.17"N, 77°2'23.60"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°51'31.75"N, 76°57'8.71"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°45'15.88"N, 76°56'1.10"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°47'1.03"N, 76°52'34.57"E
199.84 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
132.17 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
53.71 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13114644&oldid=1911366348" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്