വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13114629)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • വാടാനപ്പിള്ളി (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • വാടാനപ്പിള്ളി (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Vatanapally Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thrissur district of Kerala, India
 • Vatanapally Gramapanchayat
 • Vadanappilly Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°28'6.78"N, 76°5'39.55"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°29'56.58"N, 76°4'43.97"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°27'18.76"N, 76°4'0.73"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°29'11.65"N, 76°3'1.19"E
13.18 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
13.96 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
17.08 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13114629&oldid=2024620046" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്