മാവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13114047)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Mavoor Gramapanchayat
 • മാവൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • മാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മാവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Mavoor Gramapanchayat
 • മാവൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • മാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Mavoor Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kozhikode district of Kerala, India
 • Mavoor Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°15'54.61"N, 75°58'16.36"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°17'3.16"N, 75°57'0.04"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°14'21.01"N, 75°55'18.66"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°16'13.51"N, 75°54'18.50"E
20.48 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
21.06 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
22.61 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13114047&oldid=1911358806" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്