മാറഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13114025)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മാറഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • മാറഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മാറഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മാറഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • മാറഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Maranchery Grama Panchayat
Gram Panchayat in Malappuram district of Kerala, India
 • Maranchery Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°46'5.59"N, 75°59'42.04"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°47'11.98"N, 75°58'27.66"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°43'23.34"N, 75°57'47.05"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°45'39.20"N, 75°57'0.11"E
20.47 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
22.64 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
24.24 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13114025&oldid=2045224291" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്