മരിയാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13113890)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Mariyapuram Gramapanchayat
 • മരിയാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
മരിയാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Mariyapuram Gramapanchayat
 • മരിയാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Mariyapuram Grama Panchayat
Gram Panchayat in Idukki district of Kerala, India
 • Mariyapuram Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°50'37.72"N, 77°3'45.76"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°52'48.76"N, 77°2'16.66"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°47'42.25"N, 77°2'21.77"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°51'18.47"N, 76°59'42.47"E
32.18 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
41.47 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
25.56 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13113890&oldid=2090251435" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്