പൊഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13113505)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പൊഴുതന (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • Pozhuthana Gramapanchayat
 • പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പൊഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പൊഴുതന (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • Pozhuthana Gramapanchayat
 • പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Pozhuthana Grama Panchayat
Gram Panchayat in Wayanad district of Kerala, India
 • Pozhuthana
 • Pozhuthana Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°35'33.61"N, 76°3'20.09"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°37'53.26"N, 76°1'2.53"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°31'50.70"N, 75°59'53.59"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

11°34'54.44"N, 75°56'36.74"E
71.3 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
71.51 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
43.6 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13113505&oldid=1911357467" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്