പഴയന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13113152)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Pazhayannur Gramapanchayat
 • പഴയന്നൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • പഴയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
പഴയന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Pazhayannur Gramapanchayat
 • പഴയന്നൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • പഴയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Pazhayannur Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thrissur district of Kerala, India
 • Pazhayannur Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°40'26.51"N, 76°27'8.14"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°42'32.83"N, 76°25'5.16"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°35'22.09"N, 76°24'14.62"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°36'24.41"N, 76°17'46.61"E
59.03 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
92.04 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
84.73 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13113152&oldid=1911361640" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്