നീണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13112936)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Neendoor Gramapanchayat
 • നീണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
നീണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Neendoor Gramapanchayat
 • നീണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Neendoor Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kottayam district of Kerala, India
 • Neendoor Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°40'49.73"N, 76°31'31.69"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°42'20.16"N, 76°31'5.52"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°38'41.28"N, 76°30'53.57"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°39'22.50"N, 76°27'20.05"E
26 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
29.46 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
29 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13112936&oldid=1911368644" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്