നിലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13112918)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • നിലമേൽ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • Nilamel Gramapanchayat
 • നിലമേല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
നിലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • നിലമേൽ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • Nilamel Gramapanchayat
 • നിലമേല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Nilamel Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kollam district of Kerala, India
 • Nilamel Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°48'36.54"N, 76°54'1.94"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°51'12.10"N, 76°53'0.89"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°48'14.87"N, 76°53'3.77"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

8°50'16.73"N, 76°50'27.89"E
22.02 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
19.1 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
21.14 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13112918&oldid=1911370069" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്