തിരുവാണിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13112507)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Thiruvaniyoor Gramapanchayat
 • തിരുവാണിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
തിരുവാണിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Thiruvaniyoor Gramapanchayat
 • തിരുവാണിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Thiruvaniyoor Grama Panchayat
Gram Panchayat in Ernakulam district of Kerala, India
 • Thiruvaniyoor Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°56'31.38"N, 76°26'44.92"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°57'2.23"N, 76°25'24.46"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°54'44.10"N, 76°25'40.69"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°56'2.00"N, 76°24'3.71"E
21.91 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
12.48 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
15.54 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13112507&oldid=1911365821" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്