ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13112052)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Cheruvathur Gramapanchayat
 • ചെറുവത്തൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Cheruvathur Gramapanchayat
 • ചെറുവത്തൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Cheruvathur Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kasaragod district of Kerala, India
 • Cheruvathur Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°13'55.24"N, 75°10'37.09"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°14'17.34"N, 75°9'38.56"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°11'46.50"N, 75°8'14.03"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

12°13'22.04"N, 75°7'6.38"E
18.37 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
17.86 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
18.89 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13112052&oldid=1911356134" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്