കുഴൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13111390)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • കുഴൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • Kuzhoor Gramapanchayat
 • കുഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
കുഴൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • കുഴൂർ (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • Kuzhoor Gramapanchayat
 • കുഴൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Kuzhur Grama Panchayat
Gram Panchayat in Thrissur district of Kerala, India
 • Kuzhur Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°10'54.26"N, 76°18'48.06"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°13'21.47"N, 76°17'50.39"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°10'23.09"N, 76°16'59.30"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°11'10.10"N, 76°15'54.04"E
19.11 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
19.76 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
19.47 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13111390&oldid=1911362324" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്