ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13110885)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • Kanjikuzhy Gramapanchayat (Idukki)
 • ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • Kanjikuzhy Gramapanchayat (Idukki)
 • ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
IdukkiKanjikuzhy Grama Panchayat
Gram Panchayat in Idukki district of Kerala, India
 • IdukkiKanjikuzhy Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°56'58.20"N, 76°59'7.30"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°1'26.47"N, 76°50'25.37"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°53'50.50"N, 76°58'5.84"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°0'41.69"N, 76°49'54.52"E
227.51 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
95.38 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
63.11 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13110885&oldid=1911366311" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്