ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q13110441)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Irumbiliyum Gramapanchayat
 • ഇരിമ്പിളിയം (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • Irumbiliyum Gramapanchayat
 • ഇരിമ്പിളിയം (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
 • ഇരിമ്പിളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Irimbiliyam Grama Panchayat
Gram Panchayat in Malappuram district of Kerala, India
 • Irimbiliyam Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
associated electoral district ഇംഗ്ലീഷ്
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°52'47.53"N, 76°7'54.23"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°54'0.18"N, 76°7'22.66"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°50'13.56"N, 76°4'23.63"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

10°51'30.42"N, 76°4'13.33"E
24.06 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
24.4 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
28.94 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13110441&oldid=1911360426" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്