Giŭ-săng Iù-gī-hŭ (Q131077)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
Prime Minister of Japan from 2009 to 2010 英文
 • Hatoyama Yukio
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Giŭ-săng Iù-gī-hŭ
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
 • Hatoyama Yukio
英文
Yukio Hatoyama
Prime Minister of Japan from 2009 to 2010

  Mièu-sŭk

  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Yukio Hatoyama 20220224.jpg
  1,280 × 720; 659 KB
  時間點 繁體中文
  24 2 2022
  0 chăng-kō̤
  簽名 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  sèng-pia̍t 閩南語
  1 chăng-kō̤
  kok-che̍k 閩南語
  0 chăng-kō̤
  鳩山由紀夫 (日文)
  0 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
  ゆきお 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  Hatoyama 英文
  0 chăng-kō̤
  化名 繁體中文
  鳩山友紀夫
  1 chăng-kō̤
  日語假名 繁體中文
  はとやま ゆきお
  適用名稱 繁體中文
  鳩山由紀夫 (日文)
  Hatoyama Yukio
  1 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  11 2 1947
  4 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Yukio Hatoyama
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Yukio Hatoyama
  chhut-sì-tē 閩南語
  1 chăng-kō̤
  lāu-pē 閩南語
  鳩山威一郎 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  lāu-bú 閩南語
  鳩山安子 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  兄弟姊妹 繁體中文
  鳩山邦夫 繁體中文
  親屬關係 繁體中文
   繁體中文
  1 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  鳩山幸 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  鳩山紀一郎 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  通曉語言 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  書寫語言 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  0 chăng-kō̤
  Kang-têng-su 閩南語
  0 chăng-kō̤
  大學教員 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  僱主 繁體中文
  專修大學 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  東京工業大學 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2019
  推斷依據 繁體中文
  Category:東京工業大學教師 中文 (已轉換拼寫)
  擔任職務 繁體中文
  始於 繁體中文
  16 9 2009
  終於 繁體中文
  8 6 2010
  取代對象 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  內閣 繁體中文
  鳩山由紀夫內閣 中文 (已轉換拼寫)
  系列序號 繁體中文
  93
  1 chăng-kō̤
  日本眾議員 繁體中文
  選區 繁體中文
  北海道第4區 (中選舉區) 中文 (已轉換拼寫)
  北海道第9區 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  7 7 1986
  終於 繁體中文
  16 11 2012
  0 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  東京都立小石川中等教育學校 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  學習院高等科 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  學習院初等科 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  學位 繁體中文
  哲學博士 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  黨籍 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  先驅新黨 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  民主黨 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  Bîn-chú Tóng 閩南語
  1 chăng-kō̤
  Kyōwa-tō 英文
  始於 繁體中文
  14 7 2020
  1 chăng-kō̤
  信仰或世界觀 繁體中文
  浸信會 繁體中文
  成員屬於 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  重大事件 繁體中文
  天堂文件 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  所獲獎項 繁體中文
  Time 100 閩南語
  時間點 繁體中文
  2010
  1 chăng-kō̤
  友誼勳章 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  kì-chài tī 閩南語
  Lentapedia 英文
  標題 繁體中文
  Хатояма, Юкио (俄文)
  0 chăng-kō̤
  網路社群追蹤者 繁體中文
  826,206
  時間點 繁體中文
  3 1 2021
  0 chăng-kō̤
  855,154
  時間點 繁體中文
  10 5 2018
  0 chăng-kō̤
  815,575
  時間點 繁體中文
  21 2 2022
  0 chăng-kō̤
  824,199
  時間點 繁體中文
  11 2 2023
  0 chăng-kō̤
  共享資源圖庫 繁體中文
  鳩山由紀夫
  0 chăng-kō̤
  Yukio Hatoyama
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Yukio Hatoyama
  1 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:鳩山由紀夫 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤

  識別碼

  BIBSYS識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 4 2022
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 4 2022
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NACSIS-CAT識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 4 2022
  載於 繁體中文
  CiNii Research Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  12 3 2023
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  8 4 2018
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 8 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CiNii CRID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Hatoyama Yukio
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  加泰羅尼亞大百科全書標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  Index Theologicus識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  OpenSanctions識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  15 4 2024
  Prabook ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  總訂閱數 繁體中文
  855,154
  時間點 繁體中文
  10 5 2018
  始於 繁體中文
  16 12 2009
  擁有特性 繁體中文
  認證帳號或資料 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  友紀夫 鳩山 aka はとやま, Hatoyama (1940s - living)
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi