Aragaki Yui (Q1137510)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
日本女演員、歌手及模特兒 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Aragaki Yui
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Yui Aragaki
  Japanese idol, model, actress, singer, voice actress and radio show host
  • Aragaki Yui
  • Gakki

  Mièu-sŭk

  1 chăng-kō̤
  sèng-pia̍t 閩南語
  1 chăng-kō̤
  kok-che̍k 閩南語
  1 chăng-kō̤
  新垣結衣 (日文)
  0 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
  Yui 英文
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  新垣 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  所據啟發法 繁體中文
  根據全名推 繁體中文
  暱稱 繁體中文
  ガッキー (日文)
  1 chăng-kō̤
  日語假名 繁體中文
  あらがき ゆい
  適用名稱 繁體中文
  新垣結衣 (日文)
  Aragaki Yui
  1 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  11 6 1988
  3 chăng-kō̤
  chhut-sì-tē 閩南語
  配偶 繁體中文
  星野源 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  母語 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  通曉語言 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  書寫語言 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  創作歌手 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  Model 閩南語
  1 chăng-kō̤
  Ián-goân 閩南語
  1 chăng-kō̤
  聲優 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  電台主持 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  Koa-chhiú 閩南語
  0 chăng-kō̤
  時裝模特 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  電視演員 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  隸屬組織 繁體中文
  LesPros娛樂 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  族群 繁體中文
  Ji̍t-pún-lâng 閩南語
  棄用原因 繁體中文
  來源已知不可靠 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  Liû-kiû-lâng 閩南語
  棄用原因 繁體中文
  來源已知不可靠 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  血型 繁體中文
  A 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  樂器 繁體中文
  嗓音 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  主要作品 繁體中文
  Koizora 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  花水木 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  空中急診英雄 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Legal High 閩南語
  0 chăng-kō̤
  再會吧!青春小鳥 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  類型 繁體中文
  Liû-hêng-koa 閩南語
  0 chăng-kō̤
  唱片廠商 繁體中文
  華納音樂集團 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  所獲獎項 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  時間點 繁體中文
  2008
  得獎作品 繁體中文
  戀愛部屋 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  時間點 繁體中文
  2018
  1 chăng-kō̤
  日刊體育電影大獎新人賞 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  2007
  得獎作品 繁體中文
  Koizora 閩南語
  1 chăng-kō̤
  時期 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  高度 繁體中文
  168 kong-hun
  時間點 繁體中文
  2004
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  日本藝人名鑑 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  2004
  檢索日期 繁體中文
  12 8 2020
  代表者 繁體中文
  LesPros娛樂 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  網路社群追蹤者 繁體中文
  276,939
  時間點 繁體中文
  1 1 2021
  0 chăng-kō̤
  279,648
  時間點 繁體中文
  8 1 2022
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Yui Aragaki
  0 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:新垣結衣 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  8 8 2015
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 3 2019
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  CiNii CRID 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  13 3 2023
  0 chăng-kō̤
  AllMovie個人編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  所據啟發法 繁體中文
  記錄連接 中文 (已轉換拼寫)
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  檢索日期 繁體中文
  23 8 2021
  AsianWiki條目編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  BabelNet編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  百度貼吧名 繁體中文
  作品數量 繁體中文
  3,152,195
  時間點 繁體中文
  27 6 2023
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CiNii CRID 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  Deezer藝術家編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  豆瓣影人編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Europeana實體 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  12 12 2019
  Fandom條目編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Aragaki Yui
  41897
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  IMDb識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  KINENOTE人物編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  MYmovies人物編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  納木維基識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  日本藝人名鑒ID 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  日本藝人名鑑 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  12 8 2020
  Prabook ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  TMDb人物編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  The Movie Database 繁體中文
  IMDb識別碼 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  29 5 2021
  Trakt.tv ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Twitter話題編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  訂閱者數量 繁體中文
  184,561
  242,096
  始於 繁體中文
  5 3 2013
  擁有特性 繁體中文
  認證帳號 繁體中文
  時間點 繁體中文
  30 4 2020
  2 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  10 5 2018
  知乎話題識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  新垣结衣
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi
        siŭ-gāi