फिदेल कास्ट्रो (Q11256)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ क्यूबा के पूर्व अध्यक्ष और क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपतिहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
फिदेल कास्ट्रो
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  former First Secretary of the Communist Party and President of Cuba
  • Fidel Alejandro Castro Ruz

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Fidel Castro5 cropped.JPG
  ३१९ × ४४५;७७ KB
  ० उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  नागरिकताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Fidel Alejandro Castro Ruz (स्पेनी)
  ० उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Fidel Alejandro Castro Ruz (स्पेनी)
  ० उल्लेखः
  Fidelअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  1
  ० उल्लेखः
  Alejandroअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  2
  ० उल्लेखः
  Castroअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  second family name in Spanish nameअंग्रेज़ी
  Ruzअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १३ आगस्ट् 1926Gregorian
  ८ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro (2)
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Munzinger-Archivअंग्रेज़ी
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro Ruz
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  Biránअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २५ नवेम्बर् 2016
  ९ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro (2)
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्टोबर् 2017
  शीर्षकहिन्दी
  Muere Fidel Castro a la edad de 90 años (स्पेनी)
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Munzinger-Archivअंग्रेज़ी
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Brockhaus Enzyklopädieअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro Ruz
  ९ अक्टोबर् 2017
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  हवानाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Santa Ifigenia Cemeteryअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Ángel Castro y Argizअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Juanita Castroअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Ramón Castro Ruzअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Mirta Díaz-Balartअंग्रेज़ी
  ११ अक्टोबर् 1948
  1955
  ० उल्लेखः
  Dalia Soto del Valleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  unmarried partnerअंग्रेज़ी
  Natalia Revuelta Clewsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dalia Soto del Valleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Alina Fernándezअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Fidel Ángel Castro Díaz-Balartअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मातृ भाषाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BnF authoritiesअंग्रेज़ी
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १० अक्टोबर् 2015
  व्यवसायहिन्दी
  ० उल्लेखः
  वक़ीलहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  partisanअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पत्रकारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Category:Cuban journalistsअंग्रेज़ी
  २० जून् 2019
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  २ डिसेम्बर् 1976
  २४ फेब्रवरी 2008
  पूर्वगामीहिन्दी
  Osvaldo Dorticósअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २४ जून् 1961
  १९ एप्रिल् 2011
  पूर्वगामीहिन्दी
  Blas Roca Calderioअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १६ फेब्रवरी 1959
  २४ फेब्रवरी 2008
  पूर्वगामीहिन्दी
  José Miró Cardonaअंग्रेज़ी
  १६ सेप्टेम्बर् 2006
  २४ फेब्रवरी 2008
  series ordinalअंग्रेज़ी
  23
  १० सेप्टेम्बर् 1979
  ६ मार्च् 1983
  series ordinalअंग्रेज़ी
  7
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  Partido Ortodoxoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  26th of July Movementअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hero of the Soviet Unionअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  २३ मे 1963
  Order of Leninअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1972
  Order of the October Revolutionअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1976
  ० उल्लेखः
  Order of the White Lionअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  २२ जून् 1972
  point in timeअंग्रेज़ी
  २६ मे 1972
  Order of Georgi Dimitrovअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १७ मे 1972
  point in timeअंग्रेज़ी
  २४ एप्रिल् 1973
  Order of Jamaicaअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १६ अक्टोबर् 1977
  १ उल्लेखः
  Order of Karl Marxअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १२ आगस्ट् 1986
  point in timeअंग्रेज़ी
  1988
  ० उल्लेखः
  Order of Klement Gottwaldअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १० जुलै 1986
  point in timeअंग्रेज़ी
  २२ आगस्ट् 1998
  point in timeअंग्रेज़ी
  १३ जुलै 1998
  point in timeअंग्रेज़ी
  १९ जून् 2000
  Order of the Liberatorअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  ३० अक्टोबर् 2000
  Order of the Quetzalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १६ फेब्रवरी 2009
  Order of the Companions of O. R. Tamboअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  २७ मार्च् 2009
  Star of People's Friendshipअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1972
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1961
  १ उल्लेखः
  Emblem of the Republicअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2000
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Order of Leninअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1963
  ० उल्लेखः
  Order of Leninअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1986
  ० उल्लेखः
  Order of Timor-Lesteअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  ३ डिसेम्बर् 2010
  Order of Ho Chi Minhअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  ८ जनवरी 1989
  Order of Agostinho Netoअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  ९ जुलै 1992
  Order of Belizeअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  ८ फेब्रवरी 1999
  Order of the Nileअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  ५ नवेम्बर् 1959
  University of Havanaअंग्रेज़ी
  academic majorअंग्रेज़ी
  विधिहिन्दी
  सेप्टेम्बर् 1950
  academic degreeअंग्रेज़ी
  Doctor of Lawsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Belen Jesuit Preparatory Schoolअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Communist Party of Cuba.अंग्रेज़ी
  ३ अक्टोबर् 1965
  ० उल्लेखः
  Partido Ortodoxoअंग्रेज़ी
  1951
  ० उल्लेखः
  26th of July Movementअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Integrated Revolutionary Organizationsअंग्रेज़ी
  जुलै 1961
  २६ मार्च् 1962
  ० उल्लेखः
  २६ मार्च् 1962
  ३ अक्टोबर् 1965
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  नास्तिकताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Lapsed Catholicअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Fidel Castro Signature.svg
  ३०२ × १५६;९ KB
  ० उल्लेखः
  military rankअंग्रेज़ी
  commandantअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  pronunciation audioअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  has listअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Fidel Castro
  १ उल्लेखः
  Fidel Castro
  ० उल्लेखः
  Category:Fidel Castroअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  described at URLअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  mix'n'match catalogue IDअंग्रेज़ी
  Lentapediaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  शीर्षकहिन्दी
  Кастро, Фидель (रूसी)
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  volumeअंग्रेज़ी
  5
  page(s)अंग्रेज़ी
  278
  १ उल्लेखः
  Obalky knih.czअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNA authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BanQ author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Vatican Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NORAF IDअंग्रेज़ी
  National Library of Brazil IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CANTIC IDअंग्रेज़ी
  Biblioteca Nacional de España IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque nationale de France IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  DBC author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Deutsche Biographie IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WorldCat Identities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  National Library of Korea Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LNB IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Russia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NSK IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nationale Thesaurus voor Auteurs IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Portuguese National Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RERO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  IdRef IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  AllMovie person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Angelicum IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BHCL IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bitraga author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNB person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person or institution IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CoBiS author IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ९ एप्रिल् 2020
  Comic Vine IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dagens Nyheter topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Danish National Filmography person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Elonet person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्टोबर् 2013
  French Vikidia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  iTunes artist ID (American version)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Klexikon article IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Larousse IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Munzinger person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLA Trove IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NYRB contributor IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  New York Times topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Castro, Fidel
  ० उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RIA Novosti referenceअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Scope.dk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Spanish Vikidia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Spotify artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Swedish Film Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  TMDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani's Dizionario di Storia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani's Enciclopedia Italiana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  U.S. National Archives Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  warheroes.ru IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  WBPLN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q11256&oldid=1182534212" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्