फिदेल कास्ट्रो (Q11256)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ क्यूबा के पूर्व अध्यक्ष और क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपतिहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
फिदेल कास्ट्रो
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  former First Secretary of the Communist Party and President of Cuba
  • Fidel Alejandro Castro Ruz

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Fidel Castro5 cropped.JPG
  ३१९ × ४४५;७७ KB
  ० उल्लेखः
  नागरिकताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Fidel Alejandro Castro Ruz (स्पेनी)
  ० उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Fidel Alejandro Castro Ruz (स्पेनी)
  ० उल्लेखः
  Fidelअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  1
  ० उल्लेखः
  Alejandroअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  2
  ० उल्लेखः
  Castroअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  second family name in Spanish nameअंग्रेज़ी
  Ruzअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १३ अगस्त 1926Gregorian
  ५ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro (2)
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्तूबर 2017
  Biránअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २५ नवम्बर 2016
  ५ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Discogsअंग्रेज़ी
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro (2)
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Fidel Castro
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  हवानाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  place of burialअंग्रेज़ी
  Santa Ifigenia Cemeteryअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Ángel Castro y Argizअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Juanita Castroअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Ramón Castro Ruzअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Mirta Díaz-Balartअंग्रेज़ी
  ११ अक्तूबर 1948
  1955
  ० उल्लेखः
  Dalia Soto del Valleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  partnerअंग्रेज़ी
  Natalia Revuelta Clewsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dalia Soto del Valleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Alina Fernándezअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Fidel Ángel Castro Díaz-Balartअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मातृ भाषाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  व्यवसायहिन्दी
  ० उल्लेखः
  lawyerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  partisanअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  २ दिसम्बर 1976
  २४ फरवरी 2008
  पूर्वगामीहिन्दी
  Osvaldo Dorticós Torradoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २४ जून 1961
  १९ अप्रैल 2011
  पूर्वगामीहिन्दी
  Blas Roca Calderioअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Prime Minister of Cubaअंग्रेज़ी
  १६ फरवरी 1959
  २४ फरवरी 2008
  पूर्वगामीहिन्दी
  José Miró Cardonaअंग्रेज़ी
  १६ सितम्बर 2006
  २४ फरवरी 2008
  series ordinalअंग्रेज़ी
  23
  १० सितम्बर 1979
  ६ मार्च 1983
  series ordinalअंग्रेज़ी
  7
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  Partido Ortodoxoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  26th of July Movementअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Hero of the Soviet Unionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Order of Leninअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Order of the October Revolutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Order of the White Lionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Order of the Star of Romaniaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Order of Georgi Dimitrovअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Order of Jamaicaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Jamaican Order of Meritअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Order of Karl Marxअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Order of Klement Gottwaldअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  १० जुलाई 1986
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Grand Collar of the Order of Good Hopeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Order of the Liberatorअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Order of the Crown of the Realmअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Order of the Quetzalअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Order of the Companions of O. R. Tamboअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Star of People's Friendshipअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1972
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  1961
  १ उल्लेखः
  Emblem of the Republicअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2000
  ० उल्लेखः
  Order of Merit (Ukraine), 1st classअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  University of Havanaअंग्रेज़ी
  academic majorअंग्रेज़ी
  विधिहिन्दी
  सितम्बर 1950
  academic degreeअंग्रेज़ी
  Doctor of Lawsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Belen Jesuit Preparatory Schoolअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Communist Party of Cubaअंग्रेज़ी
  ३ अक्तूबर 1965
  ० उल्लेखः
  Partido Ortodoxoअंग्रेज़ी
  1952
  ० उल्लेखः
  26th of July Movementअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जुलाई 1961
  २६ मार्च 1962
  ० उल्लेखः
  २६ मार्च 1962
  ३ अक्तूबर 1965
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  नास्तिकताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Lapsed Catholicअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Fidel Castro Signature.svg
  ३०२ × १५६;९ KB
  ० उल्लेखः
  military rankअंग्रेज़ी
  commandantअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Fidel Castro
  १ उल्लेखः
  Fidel Castro
  ० उल्लेखः
  Category:Fidel Castroअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Lentapediaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  titleअंग्रेज़ी
  Кастро, Фидель (रूसी)
  ० उल्लेखः
  Armenian Soviet Encyclopediaअंग्रेज़ी
  volumeअंग्रेज़ी
  5
  page(s)अंग्रेज़ी
  278
  १ उल्लेखः

  Identifiers

  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  Munzinger IBAअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMovie artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SFDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Elonet person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Scope.dk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  DNF person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  warheroes.ru IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  NYT topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cultureel Woordenboek identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNA authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  reason for deprecationअंग्रेज़ी
  redirectअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Dagens Nyheter topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  iTunes artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Spotify artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  अज्ञात मूल्य
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  US National Archives Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LNB IDअंग्रेज़ी
  WBPLN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  gravsted.dk IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  TMDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NYRB contributor IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Angelicum author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  RIA Novosti referenceअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Bitraga author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BanQ author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DBC author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Korea Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NSK IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RERO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Brazil IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q11256&oldid=812333975" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः