विक्टोरिया (Q9439)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
British monarch who reigned 1837–1901अंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
विक्टोरिया
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Victoria
  British monarch who reigned 1837–1901
  • Alexandrina Victoria
  • Alexandrina Victoria Hanover
  • Alexandrina Hanover
  • Victoria Hanover
  • H.M. Queen Victoria
  • Victoria Alexandrina
  • Princess Victoria
  • Queen of Great Britain and Empress of India Victoria
  • regina di Gran Bretagna e Irlanda Victoria
  • koningin van Groot-Brittannie͏̈ en Ierland Victoria
  • Queen of Great Britain Victoria
  • reine de Grande-Bretagne Victoria
  • Victoria of the United Kingdom
  • Queen Victoria, Queen of the United Kingdom
  • Queen Victoria
  • Reina de Gran Bretaña Victoria I

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Queen Victoria by Bassano.jpg
  २,७२९ × ३,८५१;३.३१ MB
  media legendअंग्रेज़ी
  Reina Victòria del Regne Unit (कातालान)
  ० उल्लेखः
  Victoria (अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  Victoriaअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Alexandrinaअंग्रेज़ी
  monarch of Englandअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Zeelandic Wikipediaअंग्रेज़ी
  जन्म तिथिहिन्दी
  २४ मई 1819Gregorian
  ७ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Benezit Dictionary of Artistsअंग्रेज़ी
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victoria
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victoria
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Queen Victoria
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victoria
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victoria
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victoria Alexandrina Hanover, Queen of the United Kingdom
  ९ अक्तूबर 2017
  २२ जनवरी 1901Gregorian
  ७ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Benezit Dictionary of Artistsअंग्रेज़ी
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victoria
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victoria
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Queen Victoria
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victoria
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  RKDartistsअंग्रेज़ी
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victoria
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  The Peerageअंग्रेज़ी
  The Peerage person IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Victoria Alexandrina Hanover, Queen of the United Kingdom
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  Osborne Houseअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  cerebral hemorrhageअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  place of burialअंग्रेज़ी
  The Royal Mausoleumअंग्रेज़ी
  image of graveअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  माताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Carl, 3rd Prince of Leiningenअंग्रेज़ी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  maternal half-brotherअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Princess Feodora of Leiningenअंग्रेज़ी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  maternal half-sisterअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Albert, Prince Consortअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Victoria, Princess Royalअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Princess Alice of the United Kingdomअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Alfredअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Princess Helena of the United Kingdomअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Princess Louise, Duchess of Argyllअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Prince Leopold, Duke of Albanyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Princess Beatrice of the United Kingdomअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संबंधीहिन्दी
  Sara Forbes Bonettaअंग्रेज़ी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  godchildअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  familyअंग्रेज़ी
  House of Hanoverअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  godparentअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  autobiographerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  diaristअंग्रेज़ी
  राजाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  painterअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  monarch of the United Kingdomअंग्रेज़ी
  २० जून 1837Gregorian
  २२ जनवरी 1901Gregorian
  प्रतीकहिन्दी
  Coat of Arms of the United Kingdom (1837-1952).svg
  १,५५० × १,५५०;१.६ MB
  ० उल्लेखः
  १ मई 1876Gregorian
  २२ जनवरी 1901Gregorian
  पूर्वगामीहिन्दी
  मूल्य नहीं
  प्रतीकहिन्दी
  Star-of-India-gold-centre.svg
  ३९० × ३९०;५८ KB
  ० उल्लेखः
  संस्थापकहिन्दी
  Royal Victorian Orderअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Royal Order of Victoria and Albertअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का सदस्यहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Order of the Garterअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the Thistleअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of St Patrickअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the Bathअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Saint Michael and Saint Georgeअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Most Eminent Order of the Indian Empireअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Meritअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Saint Johnअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Solomonअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Prince Danilo Iअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of the Black Eagleअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Queen Maria Luisaअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Order of Saint Catherineअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Albert Medalअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1887
  ० उल्लेखः
  present in workअंग्रेज़ी
  Civilization VIअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  student ofअंग्रेज़ी
  Luigi Lablacheअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  Anglicanismअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Queen Victoria Signature.svg
  ४९० × २१८;६ KB
  ० उल्लेखः
  monogramअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  medical conditionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  archives atअंग्रेज़ी
  owner ofअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dashअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Queen Victoria's petsअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ऐन्मर हॉलहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Victoria of the United Kingdom
  ० उल्लेखः
  Victoria of the United Kingdom
  १ उल्लेखः
  Category:Queen Victoriaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  Victoria (DNB01)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Victoria (DNB01)अंग्रेज़ी

  Identifiers

  ० उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Belarusian Wikipediaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Benezit IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  MSBI person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nomisma IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Te Papa person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  reason for deprecationअंग्रेज़ी
  former IMDb character pageअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WomenWriters IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WeRelate person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  ३४
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  २२
  ० उल्लेखः
  Atheneum person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Cooper-Hewitt Person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Gallery of Victoria artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Christie's creator IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RA Collections IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Mix'n'matchअंग्रेज़ी
  Collective Biographies of Women IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  US National Archives Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Royal Academy new identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RKDartists IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  YCBA agent IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Canadian Encyclopedia article IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १३ जुलाई 2015
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Wales IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LBT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Angelicum author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q9439&oldid=813523721" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः