એરિક શ્મિટ (Q92747)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
software engineer, businessmanઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
એરિક શ્મિટ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Eric Schmidt
  software engineer, businessman
  • Eric E. Schmidt
  • Eric Emerson Schmidt

  વિધાનો

  Eric E Schmidt, 2005 (looking left).jpg
  ૨,૦૪૮ × ૩,૦૭૨; ૧.૭૪ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Eric Emerson Schmidt (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Eric Emerson Schmidt (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Ericઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Schmidtઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  computer engineeringઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  name in kanaઅંગ્રેજી
  エリック・エマーソン・シュミット
  IEEE Founders Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Blacksburgઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Athertonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  White Americanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  owner ofઅંગ્રેજી
  Alphabet Inc.અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Lentapediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Шмидт, Эрик (રશિયન)
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો