रोनाल्ड मैकडानल्ड (Q837716)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
clown mascot of McDonald'sअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
रोनाल्ड मैकडानल्ड
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Ronald McDonald
  clown mascot of McDonald's

   आचार्यदेशीयानि

   चित्रहिन्दी
   ० उल्लेखः
   Ronwai01.JPG
   ४२२ × ७३४;७१ KB
   ० उल्लेखः
   लिंगहिन्दी
   पुरुषहिन्दी
   ० उल्लेखः
   Ronaldअंग्रेज़ी
   Donaldअंग्रेज़ी
   व्यवसायहिन्दी
   clownअंग्रेज़ी
   रचियताहिन्दी
   Terry Teeneअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   George Voorhisअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Willard Scottअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   performerअंग्रेज़ी
   Jack Doepkeअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   from fictional universeअंग्रेज़ी
   McDonaldlandअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   representsअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Ronald McDonald
   ० उल्लेखः

   Identifiers

   १ उल्लेखः
   २८ अक्तूबर 2013
   १ उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   reason for deprecationअंग्रेज़ी
   former IMDb character pageअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Quora topic IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   क्वोराहिन्दी
    
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
         सम्पाद्यताम्
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q837716&oldid=793669517" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः