હિંમતલાલ દવે (Q7653154)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય સાધુ, ગાંધીવાદી કાર્યકર્તા અને ગુજરાતી લેખકો
 • સ્વામી આનંદ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હિંમતલાલ દવે
ભારતીય સાધુ, ગાંધીવાદી કાર્યકર્તા અને ગુજરાતી લેખકો
 • સ્વામી આનંદ
અંગ્રેજી
Swami Anand
monk, Gandhian activist and Gujarati writer from India
 • Himmatlal Dave
 • Himmatlal Ramchandra Dave

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Himmatlal Ramchandra Dave (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
૮ સપ્ટેમ્બર 1887Gregorian
૦ સંદર્ભ
૨૫ જાન્યુઆરી 1976
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો