ગોપીનાથ બોરદોલોઈ (Q737324)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Chief Minister of Assamઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ગોપીનાથ બોરદોલોઈ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Gopinath Bordoloi
  Chief Minister of Assam

   વિધાનો

   Gopinath Bordoloi.jpg
   ૩૦૦ × ૨૫૦; ૮ KB
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૬ જુલાઇ 1946
   ૨૪ જાન્યુઆરી 1950
   ૦ સંદર્ભ
   ૧૧ ડિસેમ્બર 1946
   ૨૩ ડિસેમ્બર 1946
   ૦ સંદર્ભ
   Gopinath Bordoloi
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers