રવિશંકર રાવળ (Q7296780)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ચિત્રકાર રવિશંકર રાવલ
 • કલાગુરુ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
રવિશંકર રાવળ
ચિત્રકાર રવિશંકર રાવલ
 • કલાગુરુ
અંગ્રેજી
Ravishankar Raval
painter, art teacher, art critic, journalist and essayist from Gujarat, India
 • Kalaguru

વિધાનો

Ravrav3.jpg
૪૮૦ × ૪૮૦; ૨૧ KB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૯ ડિસેમ્બર 1977
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો