નૃસિંહપ્રસાદ કાળિદાસ ભટ્ટ (Q6962327)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
શીક્ષણવિદ્દ, રાજકારણી અને લેખક
 • નાનાભાઈ
 • નથુભાઈ
 • નાનાભાઈ ભટ્ટ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નૃસિંહપ્રસાદ કાળિદાસ ભટ્ટ
શીક્ષણવિદ્દ, રાજકારણી અને લેખક
 • નાનાભાઈ
 • નથુભાઈ
 • નાનાભાઈ ભટ્ટ
અંગ્રેજી
Nrusingprasad Kalidas Bhatt
Indian educationist, politician and author
 • Nanabhai
 • Nathubhai

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો