ચે ગૂવેરા (Q5809)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Argentine Marxist revolutionaryઅંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ચે ગૂવેરા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Che Guevara
  Argentine Marxist revolutionary
  • Ernesto Guevara
  • El Che
  • Che
  • Ernesto Guevara Dr.

  વિધાનો

  CheHigh.jpg
  ૨,૯૯૫ × ૩,૮૩૮; ૨.૭૧ MB
  Guerrillero Heroico, picture taken by Alberto Korda on March 5, 1960, at the La Coubre memorial service. (અંગ્રેજી)
  Guerrillero Heroico, fotografía tomada por Alberto Korda el 5 de marzo de 1960, durante el entierro por las víctimas de la explosión de La Coubre (સ્પેનિશ)
  Alberto Kordaઅંગ્રેજી
  ૫ માર્ચ 1960
  CheG1951.jpg
  ૬૯૨ × ૯૪૮; ૪૭૩ KB
  A 22 year old Ernesto Guevara in 1951 while in Argentina. (અંગ્રેજી)
  Ernesto Guevara en 1951 en Argentina cuando tenía 22 años. (સ્પેનિશ)
  Ernesto Guevara Lynchઅંગ્રેજી
  Ernesto Guevara (સ્પેનિશ)
  ૩ સંદર્ભો
  Che
  ૦ સંદર્ભ
  Pelado
  ૦ સંદર્ભ
  Teté
  ૦ સંદર્ભ
  Furibundo Serna
  ૦ સંદર્ભ
  Fuser
  ૦ સંદર્ભ
  Chancho
  ૦ સંદર્ભ
  Chang-Cho
  ૦ સંદર્ભ
  Luís Hernández Gálvez
  ૦ સંદર્ભ
  Tatu
  ૦ સંદર્ભ
  Adolfo Mena González
  ૦ સંદર્ભ
  Ramón
  ૦ સંદર્ભ
  Fernando Sacamuelas
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૪ જૂન 1928Gregorian
  ૭ સંદર્ભો
  ૯ ઓક્ટોબર 1967
  ૭ સંદર્ભો
  RKDartists IDઅંગ્રેજી
  Ernesto Che Guevara (અંગ્રેજી)
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Che Guevara
  named asઅંગ્રેજી
  Che Guevara
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Che Guevara
  shootingઅંગ્રેજી
  quantityઅંગ્રેજી
  applies to partઅંગ્રેજી
  throatઅંગ્રેજી
  chestઅંગ્રેજી
  armઅંગ્રેજી
  human legઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  My Life with Che: The Making of a Revolutionary (અંગ્રેજી)
  ISBN-13અંગ્રેજી
  ૨૨ જુલાઇ 2008
  St. Martin's Pressઅંગ્રેજી
  Hilda Gadeaઅંગ્રેજી
  Aleida Guevaraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  અજાણી કિંમત
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  diplomatઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  rugby union playerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  guerrillaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  finance ministerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  short nameઅંગ્રેજી
  26th of July Movementઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Republic Egyptઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  atheismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Cuban Revolutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ñancahuazú Guerrillaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Che Guevara
  ૧ સંદર્ભ
  Category:Che Guevaraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  RSL ID (person)અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Rodovid IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RKDartists IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DMOZ IDઅંગ્રેજી
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NYT topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNA authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Artnet artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopédia Itaú Cultural IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  LNB IDઅંગ્રેજી
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Te Papa person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BanQ author IDઅંગ્રેજી
  National Library of Brazil IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBC author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  vtls000096647
  ૦ સંદર્ભ
  NLP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NSK IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Via P227 lookup with GND value from PM20 folder (અંગ્રેજી)
  RERO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ