એમ એફ હુસૈન (Q558522)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય કલાકાર
 • મકબુલ ફીદા હુસૈન
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
એમ એફ હુસૈન
ભારતીય કલાકાર
 • મકબુલ ફીદા હુસૈન
અંગ્રેજી
M. F. Husain
Indian artist
 • Maqabūla Fidā Husaina
 • Maqbool Fida Husain
 • M. Fida Hosain
 • Ema. Epha. Husena
 • M. F. Husena
 • Maqbul Fida Husain
 • Makabūla Phidā Husena

વિધાનો

MFHussain2.jpg
૬૫૦ × ૭૬૫; ૫૯ KB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
M.અંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
M. F. Husain
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
RKDartists IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Artsy artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Benezit IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Art UK artist IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Maqbool Fida Husain
number of worksઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Maqbool Fida Husain, 1915–2011 (અંગ્રેજી)
૩૦ જાન્યુઆરી 2017
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Bridgeman artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Photographers' Identities Catalog IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Artnet artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Google Doodleઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Christie's creator IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
DACS IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Web umenia creator IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Delarge IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Invaluable.com person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Artists in Canada record numberઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Artcyclopedia artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
artist-info artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiArt IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો