ઔરંગઝેબ (Q485547)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
છઠ્ઠો મુગલ સમ્રાટ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઔરંગઝેબ
છઠ્ઠો મુગલ સમ્રાટ
  અંગ્રેજી
  Aurangzeb
  Sixth Mughal Emperor
  • Aurangezeb
  • Alamgir I
  • Alamgir Shah
  • Abul Muzaffar Muhi-ud-Din Muhammad Aurangzeb
  • Emperor of Hindustan Aureng Zeb
  • Alamgir Aurangzeb
  • Emperor of Hindustan Aurenzeb
  • Emperor of Hindustan Aurangseb
  • Emperor of Hindustan Aurangzeb
  • Emperor of Hindustan Muhyud-Din Muhammad Alamgir Aurangzeb
  • Emperor of Hindustan Aurangzib

  વિધાનો

  Emperor Aurangzeb on horseback.jpg
  ૭૯૦ × ૧,૦૦૦; ૩૦૦ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૩ નવેમ્બર 1618Gregorian
  ૩ સંદર્ભો
  ૦ સંદર્ભ
  Jahanara Begum Sahibઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gauhar Ara Begumઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roshanara Begumઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Shah Shujaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dara Shikohઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Murad Bakhshઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nawab Baiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Aurangabadi Mahalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sultan Muhammad Akbarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Zeb-un-Nisaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mehr-un-Nissaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Muhammad Azam Shahઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Zinat un-nisaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muhammad Sultan of Mughalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bahadur Shah Iઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Zubdat-un-Nissaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muhammad Kam Bakhshઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Badr-un-Nissa Begumઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  familyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  monarchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mughal emperorઅંગ્રેજી
  ૩૧ જુલાઇ 1658Gregorian
  ૩ માર્ચ 1707Gregorian
  Bahadur Shah Iઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alamgir I
  ૧ સંદર્ભ
  Category:Alamgir Iઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  Banglapedia (Bengali version) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો